Polkadot vs Kusama Karşılaştırması – Benzerlikler, Farklılıklar, Odak Noktaları

Polkadot ve Kusama arasındaki benzerlikler nedir? Polkadot ve Kusama arasındaki farklılıklar nedir? Parachain’in özellikleri nedir? Polkadot ve Kusama Parachain Slot Müzayedeleri nedir? Sizler için Polkadot ve Kusama’yı tüm ayrıntılarıyla karşılaştırdık.

Polkadot ve Kusama, aynı kod tabanını paylaşan iki kardeş blok zinciri ağıdır. Her iki ağda da blok zinciri uygulamaları başlatılabilir ve kontrol edilebilir. Bu iki ağı öne çıkaran şey isi ikisinin de zincirler arası birlikte çalışabilirliğe izin veren köprü aracılığıyla tek bir küresel ağ oluşturmaya odaklanmasıdır. Şu anda blok zincirleri birbirleri arasında bağlantı kurmakta büyük zorluklar çekmektedir ve blok zinciri kullanımının ana akıma yayılması için birlikte çalışabilirlik özelliği şarttır.

Kusama, Polkadot’un “kanarya ağı” olarak adlandırılır. Aslında ağa gelecek tüm kodların ve yeni yükseltmelerin Polkadot’ta yayınlanmadan önce Kusama’da test edilmesi, Kusama’nin bir test ağı olduğunu düşündürse de Kusama başlı başına bir ekonomik değerdir. Yenilikçi her özelliğin hayata geçiş noktası Kusama’dır.

dApp geliştiricileri, büyük Polkadot ekosisteminde parachain’lerde yer almak için Polkadot ve Kusama’yı birlikte kullanırlar.

Polkadot ve Kusama’nın Karşılaştırması

Polkadot ve Kusama'nın Karşılaştırması

Farklılıklar

İki blok zincirini birbirinden ayıran temel fark, platform üzerinde geliştirme aşamalarıdır. Yeni fikirler test etmek ve geliştirmek için Kusama kullanılırken Polkadot ise özel ve genel ağlarda üretime hazır uygulamalar geliştirmeye odaklanır. Polkadot’ta özelleştirilmiş veriler ve varlıklar takas edilebilir, Kusama’da daha az ek yük ile hızlı uygulama yeteneği mevcuttur.

Polkadot, yapılandırılmış ve test edilmiş yükseltmeler aldığı için yönetişim konusunda Kusama’ya kıyasla istikrarlı, güvenli ve sağlam bir ortam oluşturur.

Para Politikası

Polkadot, DOT isminde yerel coin’e sahiptir. Bu coin’in arzı sınırsızdır ve DOT, enflasyonist bir coin’dir. İlk olarak piyasaya 10 milyon DOT sürülmüştür ve önceden belirlenmiş bir enflasyon oranında yeni coin’ler piyasaya sürülmeye devam etmektedir.

Kusama’nın yerel coin’i ise KSM’dir. Sınırlı bir tokenomiye sahip KSM, sonsuza kadar toplamda 10 milyon adet coin ile sınırlı kalacaktır.

Katma Değer

Polkadot, blok zinciri uygulamaları ve protokolleri geliştirmek için kullanıldığında güvenlik, kararlılık ve yönetişim açısından katma değerler sunar. İyi yapılandırılmış ve sağlam zincir üstü yönetişim modeli, ağdaki her yükseltmenin kararlı olmasını sağlar. Platform, doğrulama süreci sayesinde oldukça güvenlidir.

Kusama’nın odaklandığı kısım ise geliştirmenin kolaylığıdır. Parachain geliştirmek nispeten basittir ve geliştiriciler Kusama’da bir dizi yardım bulabilirler. Yeni yükseltmelerde bekleme süresi kısadır ve validatörler için teminat gereklilikleri düşüktür.

Hız

Polkadot’un yüksek güvenliğe odaklanması, hızdan ödün vermesine neden olur. Kusama, Polkadot’a kıyasla yaklaşık 4 kat daha hızlı bir ağa sahiptir. Kusama validatörleri ağı sürekli olarak güncel tutmak için sıkı çalışırlar.

Polkadot’ta oylama 28 gün sürer ve arkasından 28 günlük bir yasa çıkarma prosedürü gelir. Kusama’da ise yönetişim olayları için daha kısa sürelere ihtiyaç duyulur.

Vizyon

Polkadot, blok zinciri uygulaması geliştiricilerinin bir blok zinciri platformuna bağımlı kalmaları yerine Polkadot tarafından güçlendirilen bir dijital ağı kullanmalarını hedefliyor. Kullanıcıların kendi blok zinciri uygulamalarını oluşturup bunları tek çatı altında herkese sunmasına olanak tanıyan Polkadot, parachain ve relay zincirleri geliştirme olanakları sunar. Parachain’ler Polkadot ekosistemine bağlı birincil blok zincirleriyken relay zinciri ise işlem verilerini depolar.

Kusama da benzer bir vizyon paylaşsa da asıl amaç birlikte çalışabilirliğin kitlesel olarak benimsenmesini basitleştirmektir. Bu sebeple Kusama, kullanıcı deneyimine daha çok önem vermektedir.

Uygulamalar

Polkadot, yüksek değerli işlemler içeren uygulamalar ve dApp’ler için ana ağdır. Özellikle çok yüksek düzeyde güvenilirlik ve güvenlik gerektiren uygulamalar Polkadot’ta barındırılır.

Kusama, geliştiricilerin ürünlerini merkeziyetsiz ve aktif bir ağ üzerinde test etmelerine olanak tanıyan bir ağdır. Yenilikçi uygulamalar, ilk olarak Kusama’da geliştirildikten sonra başarılı olunca Polkadot’ta yayınlanır.

Benzerlikler

Polkadot ve Kusama arasındaki en temel benzerlik ikisinin de aynı kod tabanına sahip olmasıdır. Polkadot, ekosistemin ana ağı olduğu için kritik değişiklikler aynı beta kod tabanına sahip olan Kusama’da denenmektedir. İyi değerlendirilen yükseltmeler Kusama’nın ardından Polkadot’a uygulanır.

Yeni işlevlerin ilk olarak Kusama’da uygulanması, daha fazla geliştiriciyi kendisine çekmektedir. İki blok zincirinin temel konsepti ve on-chain yönetişim modeli aynıdır. Merkeziyetsiz yönetişime sahip iki ağda DOT ve KSM coin’lere sahip olan herkes ağla ilgili kararlara katılabilir ve ağın kritik parçası haline gelebilir.

Relay Zincirleri Arasındaki Farklar

Kusama’nın adı, “kömür madenindeki kanarya” teriminden gelmektedir. İki zincir arasındaki önemli ilk fark hızdır. Kusama, yönetişim parametrelerini değiştirerek daha hızlı güncellemelere izin vermiştir. İşlem hacmi veya blok süreleri konusunda değil, yönetişim konusunda daha hızlı bir ağdan bahsedebiliriz. Kusama ayrıca daha düşük bir giriş gereksinimine sahiptir. Parachain olarak konuşlanmak isteyen projeler, Kusama’ya daha basit entegre olabilir.

Relay Zincirleri Arasındaki Benzerlikler

Her iki ağın da gelişimi, kendi topluluklarının kararlarına göre zaman içinde birbirlerine yakınlaşabilir veya birbirinden farklılaşabilir. İzin gerektirmeyen ve merkeziyetsiz yönetişime sahip her iki ağ, aynı temel mimariyi paylaşır. Heterojen, çok zincirli ve Nominated Proof of Stake (NPoS) temelli tasarım, zincir üstü yükseltmeler ve birlikte çalışabilirlik için çapraz mesaj iletimi gibi önemli özellikleri getirmiştir. İki ağın relay zincirleri, temel teknolojilerin büyük çoğunluğunu paylaşır.

Relay Zinciri ve Parachainler

Relay Zinciri, Polkadot’un merkezi zinciridir. Polkadot’un tüm validatörleri, relay zincirinde DOT stake eder ve doğrulama yapar. Minimum işlevselliğe sahip olan relay zincirinin ana sorumluluğu, parachainler de dahil olmak üzere sistemi bir bütün olarak koordine etmektir. Diğer belirli işler, farklı amaçlara hizmet eden parachainlere devredilir. Relay Chain’e bağlı tüm Parachain’ler aynı güvenliği paylaşır. Akıllı Sözleşmeler relay zincirinde desteklenmez ancak Parachainler tarafından desteklenebilir.

Parachainler

Parachain’ler, Polkadot’un küresel düzeyde gelişmesine yardımcı olan blok zinciri modülleridir. Her iki ekosistemin Katman 0’a paralel çalışan heterojen blokları, parachain olarak adlandırılır. İsmini paralel kelimesinden alan parachain’ler, Polkadot’un temel ölçeklenebilirliğini ana zincire karşı bir işlem izi sunarak artırmak için tasarlanmış Katman 1 altyapısı olarak görev yaparlar. Her Parachain’in olabildiğince hafif ve uygulamaya özel olması ve belirli bir kullanım durumuna hizmet etmesi beklenir.

Parachain’leri benzersiz kılan, Polkadot ve Kusama çoklu zincir ortamlarının projeye özel ve özelleştirilmiş veri yapıları olmalarıdır. İlginç bir şekilde bir parachain, çeşitli uygulamalara ve özelliklere sahip olabilir, herkese açık veya özel olabilir, yerel farklı özellikler, tokenlar ve diğer önemli unsurlarla dolu olabilir. Parachain’ler, Polkadot ekosistemiyle rahatça çalışan ve zincirler arası hızlı birlikte çalışabilirliğe izin veren bağımsız sistemler olarak düşünülebilir. Birlikte çalışabilirlik ve ölçeklenebilirliğin yanı sıra, parachain’ler daha hızlı ve uygun maliyetli işlemler sağlar. Geliştiriciler, özelleştirilebilir araçları kullanarak projelerini özel kullanım durumları ve tokenlarla tasarlayabilir. Parachain altyapısının kullanıcı dostu olması, Polkadot ve Kusama’nın benimsenme oranında bir artışa neden oluyor.

Çekirdek relay zincirine entegre edilen ve onun tarafından korunan parachain’ler, tamamen farklı tokenlara, yönetişim yapılarına ve işlevlere sahip bireysel bloklardır. Polkadot’un mevcut altyapısını güvenlik amacıyla kullanacakları için projeler Polkadot’u aşılamaya teşvik ediliyor. Bu onları kendi doğrulayıcı düğümlerine sahip olma yükünden kurtarır. Ana zincirin doğrulayıcı düğümlerini kolayca paylaşabilirler. Merkezi zincir, sistem içindeki her şeyi koordine eder ve yönetir.

Bu yazımızı da beğenebilirsiniz;   DAO Maker (DAO) Nedir? DAO Maker (DAO) Geleceği ve Yorum 2022

Polkadot’un hızlı zincirler arası işlevselliği, parachain’ler arasında varlıkların ve bilgilerin taşınmasına ve değiş tokuşuna yardımcı olur. Süreç, blok zinciri kanalı için yeni uygulamaların ve kullanım paradigmalarının kilidini açmaya yardımcı olur. Parachain’ler, ağlar arası köprüler aracılığıyla Bitcoin ve Ethereum gibi harici ağlarla kolayca etkileşime girebilir. Parachain’ler, geliştiricilerin Polkadot’ta zincirler arası kolayca çalışmasına yardımcı olur.

Parachainler Ana Zincire Nasıl Bağlanır?

Parachain’ler, çekirdek altyapıya ek destek sağlamak için Polkadot’un merkezi relay chain’i ile birlikte çalışır. Relay Zinciri, ana zincir ile parachain’ler arasında bir bağlantı olarak çalışır. Ayrıca, tüm parachain’ler tarafından paylaşılan ve bu nedenle Polkadot ve Kusama ağlarının odak desteği olarak kabul edilen birincil özellikleri sağlar.

Relay Zincirine ek olarak, bu konuda bir diğer önemli unsur Substrate’tir. Substrate, geliştiriciler tarafından Polkadot’u oluşturan parachain’leri tasarlamak için kullanılan başlıca blockchain SDK’sıdır. Çözüm genellikle web uygulaması geliştirme sistemleri veya Web3 için devrim niteliğinde bir araç olarak bilinir. Hem Polkadot hem de Kusama, Substrate’in Web3 özelliğini kullanır.

Bir parachain’in Polkadot ve Kusama ağına dahil edilmesi için bir parachain slotunun olması gerekir. Bir slotu güvence altına almak için yapılan savaş, yuvalar sınırlı olduğundan ve onları kapmak için rekabet çok büyük olduğundan oldukça zordur. Slotlar, blok zinciri kanalının güvenliğini ve emniyetini sağlayan mum müzayedesi yoluyla satılır.

Parachainler Nasıl Çalışır?

Polkadot ve Kusama, dApp geliştiricilerin sınırlarını serbest bırakarak çalışmalarına izin veriyor. Ağlar, içerik oluşturucuların gereksinimlerine uygun özelleştirilmiş, bağımsız parachain’lerini tasarlamalarına yardımcı olur. Bu, her parachain’in blok süresi, madencilik ödülleri, işlem ücretleri vb. gibi kendi yerel karakteristik öğelerine sahip olmakta özgür olduğunu gösterir. Parachain’ler, her parachain’in tam geçmişini koruyan ve işlem verilerinin bloklar halinde toplanmasını destekleyen harmanlayıcı düğümler tarafından yönetilir.

Parachain’in Özellikleri

Parachain'in Özellikleri

Artırılmış Ölçeklenebilirlik

Düşük ölçeklenebilirlik konusu, endüstri katılımcıları için her zaman sıcak bir tartışma konusu olmuştur. Ölçeklenebilirlik, ağın blok boyutu ve sıklığı ile karakterize edilen belirli bir zaman diliminde işlemleri yürütme kapasitesini ifade eder. Parachain’ler, merkeziyetsiz bir modülde işlemlerin paralel olarak işlenmesini sağlar. Her parachain, işlemleri diğerleriyle yan yana dağıtır ve işler ve böylece verimi artırır.

Gelişmiş Birlikte Çalışabilirlik

Birlikte çalışabilirliği kolaylaştırmak için tasarlanan parachainler, blockchain evriminin geleceğine adanmış araçlardır. Özellik, çeşitli katman 1 altyapılarının uzmanlık, hedef ve iç yapı farklılıklarına bakılmaksızın birlikte çalışmasına yardımcı olur. Bu nedenle Polkadot, her bloğun kararlaştırılan protokolü takip etmesi için bir parachain oluşturulması için yalnızca bir kriteri destekler.

Zincirler Arası Etkileşimler

Kusama ve Polkadot parachain’leri, birbirleriyle ve harici kanallarla etkileşime girerek ekosistemdeki verileri görüntüleyebilir ve bunlara erişebilir. Zincirler arası şekillendirilebilirlik, parachain’lerin kolay token ve veri alışverişi yapmasına yardımcı olur. Bu, akıllı sözleşmelerin ve oracle’lardan zincir dışı verilerin aktarılmasını içerir.

Yönetişim Sistemleri

Güçlü bir yönetişim sistemi ile kullanıcılar, ekosistem içinde hesap verebilirliği, şeffaflığı ve demokrasiyi sağlayabilir. Kusama’nın aksine Polkadot parachain’leri, seçtikleri herhangi bir yönetim yapısını takip etmekte özgürdür. Bu, hard fork olasılığını azaltır. Bir parachain kendi yönetişim modeline sahip olmaktan kaçınmayı planlıyorsa, önceden tasarlanmış Polkadot on-chain yönetişim yapılarından mevcut olanı kolayca uygulayabilir. Güvenilir blok zinciri teknolojisi hakkında fikir sahibi olanlar, yönetişim sistemlerinde topluluk katılımının önemini bilirler. Bu, kullanıcılara projede bir sahiplik ve hesap verebilirlik duygusu verir.

Polkadot ve Kusama Parachain Slot Müzayedeleri nedir?

Polkadot ve Kusama Parachain Slot Müzayedeleri nedir?

Polkadot’un ekosistemine serbestçe erişebilmek için parachain’lerin relay zincirine bağlanması gereklidir. Kuşkusuz burada en uygun projeleri seçmek yorucu ve uzun bir süreçtir. Kime ve hangi sırayla bağlanılacağı konusunda sürekli bir kısıtlama vardır. Polkadot’ta bu blok zinciri geliştirme sürecini basitleştirmek için parachain slot müzayedeleri var.

Polkadot’un kanarya ağı olan Kusama, parachain’ler Relay Chain’e bağlanmadan hemen önce parachain müzayedelerini yönetir. Müzayedeler, projelerin test edilmesini ve optimizasyonunu destekler. Kusama’da kendine yer bulmayı başaran ve hızlı çalışan parachain’lerin Polkadot’ta da yer alması muhtemel. İhalelerin temel amacı Polkadot veya Kusama üzerinde çalışmak isteyen projelere slot sağlamaktır. Portal aynı anda 100 adede kadar parachain çalıştırabilir.

Müzayedelerin verimliliğini artırmak amacıyla Polkadot, önceki müzayede formatından yenilenmiş bir mum müzayedesi versiyonuna geçti. Süreç izin gerektirmez ve bu nedenle herkes buna katılmak için teklif verebilir. Müzayedeye katılmak için, bir projenin Substrate aracılığıyla bir parachain oluşturması, inşa etmesi ve optimize etmesi gerekir. Bunlar hakkında ayrıntılı bilgi, açık artırmalar ve parachain birlikte çalışabilirliği hakkında derinlemesine bilgiler, Polkadot’un kendisi aracılığıyla kolayca elde edilebilir.

İnşa ettikten sonra, proje bir strateji benimser ve slotlar için teklif vermek üzere parachain müzayedesine katılır. Sistem, projelerin verilen diğer teklifleri görebildiği ve yeniden teklif verebildiği bir açık artırma modülünü takip eder. Doğrulanabilir rastgele işlev veya VRF, müzayedeyi kesin olarak kapatma anının belirlenmesine yardımcı olur. Kilitlenmeyi kabul eden en yüksek sayıda DOT ve KSM tokeni açık artırma anlaşmasını kazanır. Kiralama süresi sona erdiğinde tokenların kilidi açılır.

Parathread nedir?

Parathread nedir?

Parathread’ler, gelişimsel yapı söz konusu olduğunda parachain’lerle aynıdır ama ekonomik kavramada onlardan farklıdır. Kullandıkça öde sistemi aracılığıyla Polkadot ekosistemine bağlanırlar ve her blok için bir müzayede düzenlerler. Parathread özelliği, Polkadot ile kalıcı değil geçici olarak çalışmak isteyen projeler için iyidir. Ayrıca, müzayede sırasında tam kontenjan alamayan projeler için de uygundur. Parathread’ler, parachain’lere kıyasla daha yavaş blok süresine sahiptir. Ancak, aynı düzeyde güvenlik ve birlikte çalışabilirliğe sahiptirler. Kullanıcılar, slotların gerekliliğine ve kullanılabilirliğine bağlı olarak parachain ve parathread arasında geçiş yapabilir.

Substrate Nedir?

Substrate Nedir?

Polkadot ekosistemi hakkında bilgi verdikten sonra, Substrate’i tanıtmanın zamanı geldi. Substrate, özel bileşenler ile amaca yönelik olarak blok zinciri uygulamaları oluşturmanıza olanak sağlayan modüler bir framework’tür. Substrate, Polkadot ekosistemindeki tüm blok zinciri protokollerinin temelidir ve Rust bilgisi gerektirir. Substrate Developer Hub‘da Substrate tabanlı kendi zincirinizi geliştirmeye başlamak için gereken her şeyi öğrenebilirsiniz.

Son Düşünceler

Polkadot ve Kusama, birlikte çalışabilir bir blok zinciri geleceği inşa etmeye çalışan iki platformdur. İkisi de aynı ortak hedefe sahiptir ve birbirlerini destekler. Polkadot daha güvenlikli ve kurumsal bir dünyaya hitap ederken Kusama ise kolay geliştirme ve yenilikler için ek destek sağlar. Blok zinciri ekosisteminin kritik iki segmentine hitap eden bu iki proje, yerel coin’leri, toplulukları, yönetişim türleri ve bağımsız ağları ile kardeş gibilerdir.

Parachainler, Polkadot ve Kusama’nın verimliliğini artırmaya çalışan proje merkezli blok zinciri slotlarıdır. Parachainler ile Polkadot, güvenliği, ölçeklenebilirliği ve birlikte çalışabilirliği artırarak kullanıcının slotunda çalışmasına yardımcı olmayı dört gözle bekliyor. Parachain müzayedesinde bir yer kapan projeler kolayca ana zincire bağlanabilir. Gelecek, Polakdot’un büyümesine ve gelişmesine yönelik olumlu bir beklenti gösteriyor.


Feragat: Sunulan bilgiler piyasa koşullarına tabidir ve yazarın kendi görüşünü içermektedir. Kripto para birimlerine yatırım yapmadan ve yukarıdaki bilgileri takip etmeden önce lütfen “kendi” piyasa araştırmanızı yapın. Ne yazar ne de yayın (btcmagazin.com) mali kayıplarınız için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bizi twittertelegraminstagram ve linkedin kanallarımızdan takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu